Make your own free website on Tripod.com
อาหารของปลาการ์ตูน
ปลาการ์ตูนสามารถกินอาหารเม็ดได้แต่ในธรรมชาตินั้นปลาการ์ตูนจะกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไรแดง อาทีเมีย(ไรทะเล) หรือ โรติเฟอร์ หรือจะให้เป็นกุ้งสับก็ได้
อาทีเมีย(ไรทะเล)
โรติเฟอร์